ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร
นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.เชียงราย เขต 2 นำคณะกรรมการชุดที่ 5 มี นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ส.ส.มาศสินี อุ่นเรือน นักวิชาการศึกษา และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเนื่องในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสนมหาเถร ป.ธ.6) ณ เมรุชั่วคราว พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2563 (จตุพล/ภาพ-ข่าว)