ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ การรายงานผลฯ

– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: