ประชุมกลุ่มนโยบายและแผนรับเปิดเทอมใหม่

ประชุมกลุ่มนโยบายและแผนรับเปิดเทอมใหม่
– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน โดยมีผุ้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน ในวาระแนะนำตัวบุคลากรที่เข้ามาใหม่ และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 2564 และแผนงานอื่นๆ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: