นักวิชาการศึกษาคนใหม่

นักวิชาการศึกษาคนใหม่
– น.ส.พิกุล กันทะวัง(อ๊อด) ภูมิลำเนา บ้านสันต้นดู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย บรรจุเป็นนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กทม. โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: