นักทรัพยากรบุคคลคนใหม่

นักทรัพยากรบุคคลคนใหม่
– น.ส.สิรินันท์ สันป่าแก้ว(ขวัญ) ภูมิลำเนา บ้านป่าบง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย บรรจุเป็นนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กทม. โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: