นักวิชาการเงินและบัญชีคนใหม่

นักวิชาการเงินและบัญชีคนใหม่
– น.ส.ภัทรานิษฐ์ กาวิรส(นิด) ภูมิลำเนา บ้านป่าบง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย บรรจุเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ย้ายมาเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ณ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โอนย้ายมาเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ปฏิบัติงานธุรการ-งานประกันสัญญา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: