ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายสันต์ คำมะนาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเผยแพร่และประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อ้อประชารัฐ ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ…

03-pr21-05-64
%d bloggers like this: