ประเมินตนเอง ในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ให้เสร็จสิ้นภายใน 21 พ.ค.2564

การประเมินตนเอง ในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย เพื่อเสนอขออนุญาตจัดการเรียนการสอนวันที่ 1 มิ.ย.64 ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ใช้ Link นี้นะคะ
https://qrgo.page.link/4ryx7 หรือ OR-Code นี้
ขอให้อำนวยโรงเรียน เป็นผู้กรอก หรือใช้ชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กรอก เพราะจะแสดงผลในใบ Certificate เป็น ผู้ลงนาม เมื่อประเมินเสร็จ ระบบจะส่ง ใบ Certificate มาทาง E-mail ที่ระบุไว้ในแบบกรอก ดังไฟล์ที่แนบ (ขออนุญาตยืมของ รร.บ้านหนองยาวเป็นตัวอย่าง)
ให้ท่านปริ้นใบ Certificate ออกมาเพื่อลงนาม แล้วสแกน ส่งในไลน์กลุ่ม ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด สพป.เชียงราย เขต 2 (ดังตัวอย่าง)
*** ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 21 พ.ค.2564 ตามที่เลขา กพฐ.สั่งการค่ะ***
กลุ่มไลน์ศูนย์เฉพาะกิจ https://line.me/R/ti/g/D0Q5RkMuzF
%d bloggers like this: