ประชุมทางไกลรับมอบนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประชุมทางไกลรับมอบนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล มอบนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เมื่อวันพุธที่ 19 พ.ค.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: