จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วง (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วง (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: