การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” วันที่ 17-21 พ.ค.2564

https://qrgo.page.link/DhBqD

ชมการอบรมสด
https://youtu.be/3NC73zSX6bI

 

 

%d bloggers like this: