ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย
ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแม่พริก-ศรีถ้อย เขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 8 โรงเรียน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)

%d bloggers like this: