งดใช้สนามโรงเรียนบ้านป่าส้าน อ.พาน เป็นการชั่วคราว

ประกาศ งดใช้สนามโรงเรียนบ้านป่าส้าน อ.พาน เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

%d bloggers like this: