แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ให้ยืนยันก่อนเที่ยงวันนี้

ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ให้รีบดำเนินการภายในวันนี้ ก่อนเที่ยง สอบถามเพิ่มเติม หัสดิน 0629390066

ภาพรวมทั้งประเทศ

https://qrgo.page.link/FAusv

 

คลิกดูรายโรงเรียน

https://qrgo.page.link/EThwc

%d bloggers like this: