อบรมส่งเสริมบริโภค ผัก ผลไม้และแก้ไข ภาวะโภชนาการ

อบรมส่งเสริมบริโภค ผัก ผลไม้และแก้ไข ภาวะโภชนาการ
– นายธนากร วรากุลพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมทีมงานคณะกรรมการการ ส่งเสริมสนับสนุนการบริโภค ผัก ผลไม้และแก้ไข ภาวะโภชนาการ ประกอบด้วยคุณครูศิริดา ยานะสิทธิ์ คุณครูปทุม กำละ คุณครูกิตติมา หอมรส คุณครูนันทวรรณ์ สัญญะวงค์ และคุณครูจีรวัฒน์ ทองสุข ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะในการสรุปผลตามบันไดผลลัพธ์ของโครงการฯ จากทีมงาน สสส node เชียงราย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวจำนวน 70,000 บาท เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 เม.ย.2564 เวลา 14.45 น. ณ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ธนากร/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: