อบรมวิทยาการคำนวณสำหรับครู รุ่น 3 วันที่ 5 เม.ย.-5 มิ.ย.2564

อบรมวิทยาการคำนวณสำหรับครู รุ่น 3 วันที่ 5 เม.ย.-5 มิ.ย.2564
– เรียน ท่านผู้บริหาร ขอความร่วมมือท่าน แจ้งครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ที่ยังไม่เข้ารับการอบรมฯ C4T Online ให้เข้ารับการอบรม ด้วยครับ… 
%d bloggers like this: