โรงเรียนบ้านเลาลี ต้นแบบโรงเรียนสู้ฝุ่นยอดเยี่ยมอันดับ 1

โรงเรียนบ้านเลาลี ต้นแบบโรงเรียนสู้ฝุ่นยอดเยี่ยมอันดับ 1
– นายสมชาย สุทธิพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเลาลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมนำคณะครูจัดแสดงผลการดำเนินการ โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น และได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่นยอดเยี่ยมอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งจัดโดย สสส. ร่วมกับ หจก. เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคีเครือข่ายฯ ขอขอบคุณนางลัดดาวรรณ์ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ให้โอกาสทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ขอบคุณนายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้คำแนะนำในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ จนทำให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.เชียงราย (สมชาย/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: