โรงเรียนสันกลางวิทยา ชนะเลิศประกวดคลิปสั้นสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

โรงเรียนสันกลางวิทยา ชนะเลิศประกวดคลิปสั้นสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการมอบประกาศเกียรติบัตร ผลการประกวดคลิปสั้น “กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙) มีความปรารถนาดีและห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกันในวันลาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันเหตุ การแสดงออกที่เกินขอบเขต รวมถึงร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในช่วงเทศกาลดังกล่าว บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต ๒ ผลการตัดสิน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คลิปสั้นเรื่อง “อยากมีแฟนแล้ว” โรงเรียนสันกลางวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คลิปสั้นเรื่อง “ความรักอยู่รอบตัวเรา” โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คลิปสั้นเรื่อง “สะดุดรักวันวาเลนไทน์”โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา รางวัลชมเชย คลิปสั้นเรื่อง “ส่งหัวใจในวันวาเลนไทน์” โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) คลิปสั้นเรื่อง “รักโรงเรียน” โรงเรียนบ้านบ่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) คลิปสั้นเรื่อง “ทัศนคติเกี่ยวกับความรักในวัยเรียน” โรงเรียนร่องธารวิทยา คลิปสั้นเรื่อง “มองข้าม” โรงเรียนร่องธารวิทยา คลิปสั้นเรื่อง “พรุ่งนี้ ก็สายเกินไป” โรงเรียนร่องธารวิทยา คลิปสั้นเรื่อง “ความรักในยุคโควิด Love in the COVID-๑๙” โรงเรียนบำางิ้ววิทยา คลิปสั้นเรื่อง “Project Love in COVID-๑๙” โรงเรียนป่างิ้ววิทยา คลิปสั้นเรื่อง “ต่าง….ก็รักได้” โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คลิปสั้นเรื่อง “รักวัยใสหัวใจตีกรอบ” โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คลิปสั้นเรื่อง “Friendship” โรงเรียนป่าแงะวิทยา คลิปสั้นเรื่อง “Valentines day love” โรงเรียนป่าแงะวิทยา เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: