โรงเรียนบ้านเลาลี-บ้านสัน ได้รางวัลยอดเยี่ยมต้นแบบโรงเรียนสู้ฝุ่น

โรงเรียนบ้านเลาลี-บ้านสัน ได้รางวัลยอดเยี่ยมต้นแบบโรงเรียนสู้ฝุ่น
ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนบ้านเลาลี อ.แม่สรวย ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่น ได้รับรางวัล ระดับยอดเยี่ยม อันดับ 1 และโรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 โดยรับมอบโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา อบจ.จังหวัดเชียงราย (เสกสรรค์/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: