ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
– นายธนากร วรากุลพิชัย ผอ.โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เปิดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 โครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ สสส. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 รับเงินออมทรัพย์นักเรียน @ รับมอบทุนเสมอภาคนักเรียนปัจจัยฯเทอม 2 จำนวน 37,500 บาท รับผลการเรียนภาคเรียน 2/2563 พบครูประจำชั้น
 
เรียนที่เราว่ายน้ำฟรี ชุดว่ายน้ำฟรี สำหรับนักเรียนใหม่ ชุดเครื่องนอนฟรีสำหรับชั้นอนุบาล รถเมล์รถโรงเรียนรับส่งฟรี เพิ่มเติมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อ การสื่อสาร ฟรี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 
#ปีการศึกษา2564 #รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาตอนต้น #โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน2561 #กิจกรรมคืนข้อมูลให้ผู้ปกครองและการประชุม
%d bloggers like this: