ร่วมทำบุญและอาลัยกับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช

ร่วมทำบุญและอาลัยกับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช
– นางชไมพร คงกุลชัยวัชร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกุลนันทน์ เวียงห้า ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และน.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมมอบเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช อายุ 83 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 3 เม.ย.2564 ผ่านมา เป็นคุณแม่ของนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านหาดไคร้ ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย.2564 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น.
วันจันทร์ที่ 5 เม.ย.2564 เวลา 10.00 น. ทำพิธีทางศาสนา และเวลา 13.00 น. เคลื่อนศพสู่ฌาปนสถาน ประกอบพิธีฌาปนกิจ (กุลนันทน์/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: