พบปะ 3 นิสิต ป.โท มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ปฐมนิเทศ 3 นิสิต ป.โท มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พบปะและให้โอวาท นายภาคภูมิ มณีวรรณ นางศรีนภา ศรีธนะ และนายสุพจน์ ศรีธนะ ข้าราชการครูจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่กำลังศึกษาหลักศุตรปริญญษโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ซึ่งจะฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1-2 , 5-9 , 16 เม.ย.2564 นี้ ณ กลุ่มต่างๆ ใน สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: