ปฐมนิเทศ 3 นิสิต ป.โท มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ปฐมนิเทศ 3 นิสิต ป.โท มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับและปฐมนิเทศนายภาคภูมิ มณีวรรณ นางศรีนภา ศรีธนะ และนายสุพจน์ ศรีธนะ ข้าราชการครูจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่กำลังศึกษาหลักศุตรปริญญษโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ช่วงเช้าเป้นการปฐมนิเทศฯ ช่วงบ่ายเป็นการฝึกประสบการณ์ในกลุ่มอำนวยการ และจะฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1-2 , 5-9 , 16 เม.ย.2564 นี้ ณ กลุ่มต่างๆ ใน สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: