ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
– นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.ส.วิรุฬห์สิริ จันท์ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ นายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ นำคณะกรรมการผู้แทนชุดที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย (เสกสรร/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: