ทวงคืนสภาครู

ทวงคืนสภาครู
– การประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ชัชวาล-ภาพ/อิ่นคำ-ข่าว)
%d bloggers like this: