เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี

เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี
น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมการเงินและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-budget ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โดยมีนายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ร่วมต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 20 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)ุ

%d bloggers like this: