ร่วมประชุมต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาคเหนือ

ร่วมประชุมต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาคเหนือ
– นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ นางศิริพร เผ่าคำ นักจัดการงานทั่วไป นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน จนท.ธุรการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่ (อาจินต์/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: