ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า
– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดร สมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ และนายดวงแก้ว ศรีมา เป็นกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกประเมินโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า โดยมีโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม โรงเรียนแม่ตะละวิทยา โรงเรียนบ้านโป่งนก เข้ารับการประเมิน เมื่อวันนี้ 22 มี.ค.2564 (ดวงแก้ว/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: