พายุฤดูร้อนพัดต้นไม้หัก-กระแสไฟฟ้าดับ

พายุฤดูร้อนพัดต้นไม้หัก-กระแสไฟฟ้าดับ
– นายธนากร วรากุลพิชัย ผอ.โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แจ้งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 14.09 น. ได้เกิดลมพัดแรง ทำให้ต้นแคแสดหน้า โรงเรียนหักล้มฟาดสายไฟฟ้าหน้า โรงเรียน ทำให้เสาไฟฟ้าภายในของโรงเรียนหัก ตามภาพ 1.ได้ดำเนินการตัดไฟฟ้าบริเวณนั้นเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเรียบร้อย 2.ปิดประตูทางเข้า-ออก จุดนั้น/แจ้งงดการใช้ จุดนั้น 3.ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาดำเนินการ แก้ไข 4.แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ธนากร-รายงาน)
%d bloggers like this: