ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.แม่สรวย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.แม่สรวย
– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ น.ส.พัชรี รูปะวิเชตร์ นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกประเมินโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอแม่สรวย โดยมีโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 (อุทัยทิพย์/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: