ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.แม่สรวย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.แม่สรวย
– ไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ น.ส.พัชรี รูปะวิเชตร์ นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกประเมินโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอแม่สรวย โดยมีโรงเรียน​อนุบาล​แม่สรวย​ เข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564 (ปราการ/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: