ชี้แจงฯ ประเมินตัวชี้วัดฯ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ชี้แจงฯ ประเมินตัวชี้วัดฯ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานนำผู้รับผิดชอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบัดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต ๒
%d bloggers like this: