คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะโอ วางแผนรับมือกับ Covid-19

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะโอ วางแผนรับมือกับ Covid-19
– คณะกรรมการของโรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อวางแผน
รับมือกับ Covid-19 และเตรียมแผนงานปีการศึกษา 2563
และงานอื่นๆ (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: