ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.พาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.พาน
– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมัย อิ่มอก ผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ และนางภาพร มูลไชย เป็นกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกประเมินโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอพาน โดยมีโรงเรียนร่องธารวิทยา เข้ารับการประเมิน เมื่อวันนี้ 9 มี.ค.2564 (วิเชียร/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: