เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี

เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี
นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมการเงินและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-budget ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โดยมี น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีนายบุญเพ็ง แปงกริกา ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์ฯ ร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 17 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ภัฌฎาภรณ์/ภาพ-ข่าว)