ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.แม่ลาว

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ-สถานศึกษา อ.แม่ลาว
– ดร.ณัฎฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย จอมใจ นางณภัทร นวลจีน นางสุพัตรา สุภามณี กรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกประเมินโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอแม่ลาว โดยมีโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา เข้ารับการประเมิน เมื่อวันนี้ 4 มี.ค.2564 (ระพิพงษ์/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: