ยินดีกับ 5 นักเรียน สอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้

ยินดีกับ 5 นักเรียน สอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้
– โรงเรียนบ้านร้องบง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ 5 นักเรียน ชั้น ป.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้ 5 ราย

1. ด.ช.รัฐศาสตร์ แสนคำ 2. ด.ญ.วิศราวัลย์ จอมสว่าง ที่สอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณเชียงราย ได้ได้

3. ด.ช.ณัฐกิตต์ ศรีบุญเรือง 4. ด.ญ.กมลรัตน์ พรมสวัสดิ์ 5. ด.ช.ปวริศร ศรีเลิศ ที่สอบเข้าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้

%d bloggers like this: