ประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– 1 มี.ค.2564 – คณะกรรมการประเมินเพื่อเสริมพลังและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ประกอบด้วยว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า พร้อมด้วยนางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 นายทองสุข ขอบรูป ครูชำนาญพิเศษโรงเรียนบ้านร่องธารวิทยา อ.พาน นายภานุวัตน์ กิติมา นักวิชาการ สาธารณสุขอำเภอพาน เข้าประเมินและเสริมพลัง ณ โรงเรียนบ้านริมวัง2 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก โดยคณะกรรมการขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: