เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี

เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี
นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมการเงินและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-budget โดยมี น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง อ.พาน จ.เชียงราย