ครูเงินเดือนเหลือน้อยเฮ! ได้กู้โควิด19

ครูเงินเดือนเหลือน้อยเฮ! ได้กู้โควิด19
– ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) เริ่มส่งคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้
%d bloggers like this: