กลุ่มนิเทศฯ ขอบคุณครูวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ

✌️ นามกลุ่มนิเทศฯ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือ&อนุญาตให้คุณครูวิชาการ คุณครูผู้สอนวิทยาการคำนวณเข้าร่วมประชุมนิเทศบูรณาการตามนโยบาย สพฐ.ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมทุกศูนย์เครือข่าย วันที่ 9-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศขอขอบคุณและเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ต่อไปค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ✌️🙏🙏

%d bloggers like this: