ประเมินผลการปฎิบัติงานฯ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

ประเมินผลการปฎิบัติงานฯ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะได้มาตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: