บมจ.ไทยประกันชีวิต ฉลอง 79 ปื มอบแว่นสายตา ฯลฯ พรุ่งนี้

บ.ไทยประกันชีวิต ฉลอง 79 ปื มอบแว่นสายตา ฯลฯ พรุ่งนี้
– ไทยประกันชีวิต ฉลองครบรอบ 79 ปื มอบแว่นสายตาสั้น สายตายาว แว่นกันแดด และแว่นกรองแสง ใช้สำหรับหน้าคอม ฟรีให้ทุกกลุ่มในหน่วยงาน วันที่ 25 ก.พ.2564 นี้ 9 โมงถึงเที่ยง ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
– นางสาวปทุมวดี วิยาพร้าว ผู้จัดการภาคสาขาเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ทาง บมจ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ฉลองครบรอบ 79 ปื ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “โครงการดวงตาสดใส” โดยมอบแว่นสายตาสั้น สายตายาว แว่นกันแดด และแว่นกรองแสง สำหรับผู้ที่ใช้งานหน้าคอม พิวเตอร์ ให้กับกลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ
เพื่อตอบแทนทางสำนักงานเขตฯ ที่สนับสนุนไทยประกันชีวิตด้วยดีเสมอมา และทางบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลข่าวสารของทางบริษัท เกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงิน โดยมีเวลาทำกิจกรรมประมาณ 30 นาที จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.2564 นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการเขต และหน่วยงานทุกท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้
%d bloggers like this: