โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ฝึกทักษะอาชีพช่างตัดผม

โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ฝึกทักษะอาชีพช่างตัดผม

– โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ฝึกทักษะอาชีพช่างตัดผมชายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพในอนาคตข้างหน้า ฝึกสอนโดยอาจารย์จากร้านนัมเบอร์วัน บ้านหัวฝาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (ระพิพงษ์/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: