คุณพ่อมูล ศรีอายุ เสียชีวิตแล้ว

คุณพ่อมูล ศรีอายุ เสียชีวิตแล้ว
– ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพ่อมูล ศรีอายุ พ่อบุญธรรมของคุณครูมณี กันธิยะ ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ณ วัดปางอ่าย อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: