ม.ราชภัฏเชียงราย อบรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน-เขียน พร้อมมอบสื่อฯ

ม.ราชภัฏเชียงราย อบรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน-เขียน พร้อมมอบสื่อฯ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมพิธีมอบสื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 44 โรงเรียน เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: