ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย
ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านดอยช้าง โรงเรียนบ้านแสนเจริญ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง โรงเรียนบ้านห้วยกล้า โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 18 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)