ผลพิจารณาการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ

ผลพิจารณาการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ

อ่านต่อ/ดาวน์โหลดเอกสาร

 

%d bloggers like this: