ประเมินนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเหมืองง่า

ประเมินนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกรจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมทีมงานฯ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้แนะนำและช่วยส่งเสริมที่สนับร่วมรับคณะการประเมินจาก นักเรียนไทยสุขภาพดี จาก สพฐ. เป็นประสบการณ์ที่คณะครูนักเรียน ได้รับจากท่าน และคณะการประเมิน มีนายธาดา ยาวังเสน ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งแดง พร้อมทีมงานของคณะครูนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ส่งต่อให้นายเนติวิทย์ ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองง่า อ.พาน จงเชียงราย ดำเนินงานต่อไปด้วยความเคารพ จากภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 (ธาดา/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: