เงินกู้โควิดรอลุ้น25ก.พ.นี้-26ก.พ.จัดกีฬาสี”วันสหกรณ์แห่งชาติ”

เงินกู้โควิดรอลุ้น25ก.พ.นี้-26ก.พ.จัดกีฬาสี”วันสหกรณ์แห่งชาติ” https://www.crtc.co.th/webjml/

– วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ ซึ้งมี 11 คน ประกอบด้วย ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานกรรมการ นายสุรเจต ปาลี รองประธานกรรมการ

https://www.facebook.com/crtc.news

นายปืนทอง ชีพสุกใส นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นางมยุรี วรรณะโอภาส นายชูชาติ มีแหวน นางกาญจนา ธธรมสอน นางขนิษฐา เครือจักร์ นายมานพ อุบลรัตน์ กรรมการ นายชูชาติ แปงล้วน กรรมการและเลขานุการ และนางสาววราภรณ์ ดวงสนิท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยสาระสำคัญของการประชุม คือ ความตั้งใจของ ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ต้องการจะหาวิธีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ของสมาชิกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 นี้ อาจมีข่าวดีแจ้งให้สมาชิกทราบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันมาฆบูชา ตรงกับวันหยุดราชการ และเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อความรักความสามัคคีของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์ฯ แบ่งทีมนักกีฬาเป็น 2 สี คือ สีชมพู และสีฟ้า ประเภทกีฬามีฟุตบอล 5 คน แชร์บอล 6 คน เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน เวลา 08.00 น. เริ่มตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนามกีฬาสหกรณ์ฯ แข่งขันเสร็จมอบรางวัล และงานสปอร์ตไนท์

อีก 1 เรื่องที่สมาชิกติดตามกันมากคือ โครงการเงินกู้โควิดรอบที่ 2 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งจะต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมหารือแนวทางการให้บริการสินเชื่อออน์ไลน์กับสมาชิกด้วย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ก่อนว่าที่ประชุมจะเห็นชอบอย่างไร หากเห็นชอบก็พร้อมลงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการ พร้อมเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 นี้เป็นต้นไป

https://www.facebook.com/crtc.news

%d bloggers like this: